Name: SGV logo.png.
Helgenæsvand AmbA
VI VÆRNER OM VANDET
Kontakt til bestyrelsen:
Generelt
Formanden: Sven Weel Jensen
tlf.: 86154681 / 40154681
kasserer@helgenaesvand.com
Aflæsning og betaling
Kasserer: Jette Kromand
kasserer@helgenaesvand.com
Flytning meldes til:
Kasserer: Jette Kromand
kasserer@helgenaesvand.com
Måleraflæsning:
Vandværket anvender elektroniske målere, der aflæses digitalt. 
Vandets hårdhed: Ved seneste analyse var vandets hårdhed i ledningsnettet: 13,2 dH-grader
Ledningsnet:


Vandværket
Helgenæsvand Vandværk leverer rent drikkevand til ca. 450 forbrugere  på sydspidsen af Helgenæs gennem 2 distributionsvandværker, henholsvis Esby Vandværk og SletterhagevandværkVærket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.Vandet bliver leveret fra Helgenæsvand Vandværks 2 boringer.Helgenæsvand Vandværk udpumper ca.25.000 kubikmeter vand pr år, hvoraf ca. 13.000 kubikmeter leveres til Esby Vandværk og ca. 12.000 kubikmeter leveres til Sletterhage Vandværk.
Hårdhed:
Drikkevandet fra Helgenæsvand har en hårdhedsgrad, der ifølge de seneste analyser er på ca. 13 hårdhedsgrader, hvilket er middelhårdt vand.
Leveringsområde:
Sletterhage Vandværks leveringsområde fremgår af nedenstående kort.

Name: Forsyningsomrde.jpg.
* Esby Vandværks leveringsområde fremgår af ovenstående kort.
Aktuel information
Generalforsamling 2020 er udsat
Analyse af drikkevandet
Vi har på Sletterhage Vandværk og vort produktionsvandværk - Helgenæsvand - netop fået foretaget analyser af vandkvaliteten. Prøverne viser, at vort vand er af fineste kvalitet.

Vandværkets VVS-installatør
Mogens Vognsen
Tlf.:  24 22 30 35

Vandværkets entreprenør
Peter Hvid Laursen Tlf.: 20 11 61 41

Andre praktiske forhold
Husk hjertestarteren på Sandballegaard

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Vandrådets sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net