Name: SGV logo.png.
Helgenæsvand AmbA
VI VÆRNER OM VANDET
Kontakt til bestyrelsen:
Generelt
Formand: 
Sven Weel Jensen
tlf.: 40 15 46 81
formand@helgenaesvand.com

Vandets hårdhed: Ved seneste analyse var vandets hårdhed: 14 dH-grader

Ledningsnet:


Vandværket

Vandværkets historie:
Bestyrelserne for henholdsvis Esby Vandværk Andelsselskab og Sletterhage Vandværk Andelsselskab stiftede den 12. marts 1988 andelsselskabet Ørby/Esby Vandforsyning A.m.b.a. med det formål at levere vand til de 2 selvstændige vandværker. Vandkvaliteten var på begge de eksisterende vandværker utilfredsstillende og medførte talrige klager.
Fællesvandværket med tilhørende hovedledninger blev taget i brug i 1989, hvorved vandet pumpes direkte herfra ud til forbrugerne. Derefter blev de 2 gamle værker nedlagt.
Fra det nye vandværk forsynes ca. 500 bebyggede ejendomme med vand af fineste kvalitet.
Med støtte fra Vandfonden har Ørby/Esby Vandforsyning i samarbejde med den daværende Ebeltoft kommune lavet en undersøgelse af vandindvindingsmulighederne set i et bredere perspektiv.
De positive resultater af disse undersøgelser har ført til, at den daværende Ebeltoft kommune i sin vandforsyningsplan har udpeget Ørby/Esby Vandforsyning som den centrale forsyningsenhed for levering af drikkevand til andre vandværker på Helgenæs i tilfælde af svigt hos disse.
Ørby/Esby Vandforsyning A.m.b.a. ændrede i 2007 navn til Helgenæsvand amba med binavnet Ørby-Esby Vandforsyning amba.
Aktuel information


Vandværkets analyser kan følges på mitdrikkevand.dk.
Name: md.jpg.Vandværkets VVS-installatør
Mogens Vognsen
Tlf.:  24 22 30 35

Vandværkets entreprenør
Thomas Hvid Laursen Tlf.: 23 26 13 56

Andre praktiske forhold
Husk hjertestarteren på Sandballegaard

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Name: sdv logo.png.
Vandrådets sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net