Name: SGV logo.png.
Helgenæsvand AmbA
VI VÆRNER OM VANDET
Kontakt til bestyrelsen:
Generelt
Formanden: Sven Weel Jensen
tlf.: 86154681 / 40154681
kasserer@helgenaesvand.com
Aflæsning og betaling
Kasserer: Jette Kromand
kasserer@helgenaesvand.com
Flytning meldes til:
Kasserer: Jette Kromand
kasserer@helgenaesvand.com
Måleraflæsning:
Vandværket anvender elektroniske målere, der aflæses digitalt. 
Vandets hårdhed: Ved seneste analyse var vandets hårdhed i ledningsnettet: 13,2 dH-grader
Ledningsnet:


Generelle informationer
Information om lækage april/maj 
3. maj 2013
Lækken på vandledningen på Gemmavej er nu repareret og vandforsyningen er genetableret.
Beboerne på Gemmavej og Sletterhagevej kan opleve luftlommer i vandet. Derfor anbefaler vi, at man skyller sin vandledning godt igennem.
1. maj 2013
Vi har nu fundet lækken på vores vandledning på strækningen mellem Capellavej og Gemmavej.
Det betyder, at der i de kommende dage vil være reparationsarbejder på Gemmavej, hvor der periodevis kan forekomme afbrydelse af vandforsyningen.
25. april 2013
Vigtig informationVi har i øjeblikket et vandspild på ca. 300 liter i timen.
Vi vil derfor bede alle forbrugere kontrollere vanduret med alle vandhaner lukket for at undersøge, om man har et vandspild.Konstaterer man vandspild bedes man henvende sig til Vandværkets smed, Mogens Vognsen, tlf. 24 22 30 35
Forureningssagen 2012
Ultimo juni 2012 konstateredes efter rutinemæssig kontrol af vandværket en væsentlig overskridelse af kimtallene i vandet. Der blev ikke konstateret hverken coliforme eller E-coli bakterier. Imidlertid blev vandværket påbudt at udstede kogeanbefaling. Denne kogeanbefaling blev efter få dage igen ophævet.
Se de seneste analyseresultater her - link mangler!!!
Forureningssagen 2011
I forbindelse med den rutinemæssige kontrol af vandkvalitetet løb vandværket ind i en forureningssag, som beklageligvis betød at kommunen udstedte påbud om kogeanbefaling til vandværkers forbrugere. Vandværket gik straks i samarbejde med myndighederne igang med at søge efter forureningskilden gennem omfattende analyser af vandforsyningen. Disse analyser var ikke alarmerende og kogeanbefalingen blev ophævet den 20.9 efter at have været i kraft fra den 15.9. I uge 46 er der foretaget yderligere analyser af vandet på ledningsnettet og disse analyser var fejlfrie.
Læs mere om sagen her: 
Klik her for at se de seneste analyser - Link mangler!!!
Generalforsamlinger
2015


Aktuel information
Generalforsamling 2020 er udsat
Analyse af drikkevandet
Vi har på Sletterhage Vandværk og vort produktionsvandværk - Helgenæsvand - netop fået foretaget analyser af vandkvaliteten. Prøverne viser, at vort vand er af fineste kvalitet.

Vandværkets VVS-installatør
Mogens Vognsen
Tlf.:  24 22 30 35

Vandværkets entreprenør
Peter Hvid Laursen Tlf.: 20 11 61 41

Andre praktiske forhold
Husk hjertestarteren på Sandballegaard

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Vandrådets sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net