Name: SGV logo.png.
Helgenæsvand AmbA
VI VÆRNER OM VANDET
Kontakt til bestyrelsen:
Generelt
Formanden: Sven Weel Jensen
tlf.: 86154681 / 40154681
kasserer@helgenaesvand.com
Aflæsning og betaling
Kasserer: Jette Kromand
kasserer@helgenaesvand.com
Flytning meldes til:
Kasserer: Jette Kromand
kasserer@helgenaesvand.com
Måleraflæsning:
Vandværket anvender elektroniske målere, der aflæses digitalt. 
Vandets hårdhed: Ved seneste analyse var vandets hårdhed i ledningsnettet: 13,2 dH-grader
Ledningsnet:


Name: Slette.png.

Vandværkets Historie

Bestyrelserne for henholdsvis Esby Vandværk Andelsselskab og Sletterhage Vandværk Andelsselskab stiftede den 12. marts 1988 andelsselskabet Ørby/Esby Vandforsyning A.m.b.a. med det formål at levere vand til de 2 selvstændige vandværker. Vandkvaliteten var på begge de eksisterende vandværker utilfredsstillende og medførte talrige klager.Fællesvandværket med tilhørende hovedledninger blev taget i brug i 1989, hvorved vandet pumpes direkte herfra ud til forbrugerne. Derefter blev de 2 gamle værker nedlagt.Fra det nye vandværk forsynes ca. 500 bebyggede ejendomme med vand af fineste kvalitet.
Med støtte fra Vandfonden har Ørby/Esby Vandforsyning i samarbejde med den daværende Ebeltoft kommune en undersøgelse af vandindvindingsmulighederne set i et bredere perspektiv.De positive resultater af disse undersøgelser har ført til, at den daværende Ebeltoft kommune i sin vandforsyningsplan har udpeget Ørby/Esby Vandforsyning som den centrale forsyningsenhed for levering af drikkevand til andre vandværker på Helgenæs i tilfælde af svigt hos disse.Ørby/Esby Vandforsyning A.m.b.a. ændrede i 2007 navn til Helgenæsvand amba med binavnet Ørby-Esby Vandforsyning amba.
Aktuel information
Generalforsamling 2020 er udsat
Analyse af drikkevandet
Vi har på Sletterhage Vandværk og vort produktionsvandværk - Helgenæsvand - netop fået foretaget analyser af vandkvaliteten. Prøverne viser, at vort vand er af fineste kvalitet.

Vandværkets VVS-installatør
Mogens Vognsen
Tlf.:  24 22 30 35

Vandværkets entreprenør
Peter Hvid Laursen Tlf.: 20 11 61 41

Andre praktiske forhold
Husk hjertestarteren på Sandballegaard

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Vandrådets sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net